lundi 7 janvier 2013

Cărtile lui Larry Watts și tendințe actuale de prezentare a Securității


Direcția Generală a Securității Poporului [DGSP], numită de obicei Securitate, a fost înfințată oficial la 30 august 1948 prin decretul no 221/30.
Ea s-a constituit în strâsă colaborare și sub conducerea  ofițerilor sovietici din MVD (Ministerstvo Vnoutrennikh Deli)  și din 1954, când a fost creat, din KGB (Komitet Gosudarstvennoi Besopasnosti).
Oficial, rolul ei era să apere  « cuceririle democrației și (...) să garanteze securitatea  Republicii Populare Române contre dușmanilor din interior și din exterior ».
Obiectivul real era să aducă și să mențină la putere partidul comunist și să neutralizeze, direct sau indirect, elitele Regatului Român.
Aceste obiective au fost atinse timp de aproape o jumătate de secol.

De fapt, Securitatea  exista deja din 1945 când communistii au început să infiltreze pe scară largă Ministerul de Interne. Ministru de interne era comunistul Teohari Georgescu născut Burach Teskovich.
Au fost necesari circa 3 ani pentru a distruge complet Siguranța Statului, seviciul regimului precedent.

Am găsit în dosarul de Securitate al tatălui meu un document datat din 1947, (deci înainte de crearea DGSP), care provenea de la Siguranța Statului, puternic infiltrată de comuniști.

Primul post de șef al Securității a fost atribuit generalului sovietic Gheorghe Pintilie (născut Timofeï Bodnarenko, cunoscut sub porecla Pantiușa),.
Cei doi adjuncți ai lui erau alti doi ofițeri sovietici : Alexandru Nikolschi (născut Boris Grumberg) și Vladimir Mazuru (născut Vladimir Sergheievici Mazurov). Fără acordul lor, nimeni nu putea obține un post important la Securitate.

De-a lungul anilor, Securitatea a fost fie integrată în Ministerul de Interne, fie subordonată direct guvernului, comandantul ei având rang de ministru.
În 1951 Securitatea devine Direcția Generală a Securității Statului (D.G.S.S).
 
Organizarea initială a variat în cursul timpului dar a păstrat în principal structura de mai jos :

-        Direcția I securitate internă : cu sarcina de a elimina dizidenții în sânul partidului comunist. Era un fel de Securitate în cadrul Securitatii. Ea asculta și telefoanele celorlalți ofițeri de  Securitate pentru a asigura o obediență totală.
-        Direcția II contra-spionaj și contra-sabotaj : însărcinată să ancheteze pe toți străinii aflați în Romänia și sa împiedice orice contact al lor cu românii. În anii ’80, oricine cunoștea un străin sau vorbea cu un străin fie numai un cuvânt, trebuia să se semnalizeze la Securitate în 24 de ore. Această direcție avea și sarcina de a aresta orice român care încerca să se refugieze într-o ambasadă străina.
-        Direcția III penitenciară : însărcinată să administreze « Gulagul » românesc. Pușcăriile din România erau cunoscute pentru a oferi condiții de viață deplorabile. Prizonierii erau bătuți în mod regulat, nu aveau asistență medicală și nici drept la corespondență.
-        Direcția IV a trupelor de securitate și contra-informații militare : avea în subordine o forța para militară de câteva zeci de mii de oameni cu artilerie si vehicule blindate ușoare. Ele trebuiau să păzească clădirile radioului si televiziunii ca și sediile partidului unic. Pentru a asigura fidelitatea totală a acestor trupe de elita, erau de cinci ori mai multi comisari politici decât în armată. Aceste trupe beneficiau de un regim privilegiat și aveau condiții de viață mult superioare restului populației. Aceasta direcție se ocupa și cu dezinformarea : zvonuri, calomnii, bârfe, bancuri politice.
-        Direcția V : compusă din gărzile înalților demnitari ai regimului comunist.
-         Direcția VI : însărcinată cu anchetele penale contra « dușmanilor poporului ». Aveau dreptul de a aresta orice cetățean.
-        Direcția VII a operațiilor tehnice: creată cu ajutorul sovieticilor în 1954, ea supraveghea toate comunicațiile vocale, telefonice sau electronice din sau către România. Ei plasau microfoane în cladirile publice sau private și interceptau mesagele transmise prin orice mod.
-        Comisia Nationala de Vise si Pasapoarte (Direcția VIII ) : însărcinată să controleze toate călătoriile și emigrația către și din România. Călătoriile în occident erau imposibile cu excepția membrilor superiori ai partidului. Dacă un român de rând făcea o cerere de emigrare el era dat afară din serviciu și nu putea să exercite altă muncă decât manuală. Condițile s-au ameliorat mai târziu și regimul s-a apucat să « vândă » evrei, germani și chiar români în schimbul unor sume în devize.
-         Direcția IX Administrativă și comtabilitate.

În 1978, în cadrul Direcția a II-a, contra-spionaj și contra-sabotaj  s-a creat o unitate specială independentă ; UM 0110.  Ea trebuia să supravegheze pe sovietici  și celelalte țări comuniste.
A fost numită « unitate de luptă anti- KGB ». Primul comandant al acestei unități a fost generalul Ion Stanescu (născut Szilàgy Ianos)  care era și comandantul Securității atunci.

La începuturile Securității, cadrele recrutate aveau o origine socială « sănătoasă » și un nivel cultural slab sau foarte slab.
Era Securitatea lui Gheorghiu-Dej, care a dăinuit până prin anii ’80.
Iată câteva exemple personale : într-o scrisoare pe care mama mea mi-a
adresat-o la Paris în 1978, ea îmi dădea vești despre bunicul meu cu fraza următoare : « E foarte activ, muncește încă, e ca Meșterul Manole » folosind imaginea personajului legendar care prin secolul XIII și-a zidit nevasta, Ana, pentru a putea termina mânăstirea din Curtea de Argeș.  Foarte puțini români nu cunosc legenda asta.   Ei bine, în raportul de lectură a acestei scrisori, securistul de serviciu scrie : « are relații cu un oarecare Manole, zis Meșterul. A se verifica » !
În altă scrisoare era vorba de poetul Dimitrie Bolintineanu (1819 – 1872), un clasic al literaturii române.
Raportul de lectură spune: “ frecventează pe fostul poet Bolintineanu Dumitru, al cărui domiciliu nu este cunoscut”!

Cu trecerea timpului, toți acești primitivi, au fost treptat înlocuiți cu tineri mai subtili, cunoscând limbi străine și cu studii, deseori de drept. Deci mult mai periculoși.

Direcția Generală a Securității Statului (D.G.S.S) a fost dizolvată oficial la 30 decembrie 1989.  Trei luni mai târziu, la 26 martie 1990, s-a creat Serviciul Român de Informații (S.R.I.)

Vechia gardă a Securității nu a dispărut ca prin farmec.  Mulți foști securiști s-au reciclat în afacerile capitalismului nou născut și grație unor contracte grase cu statul, pe care alți securiști l-au infiltrat, au devenit oligarhia actuală a țării.
Având putertea economica și nedorind sa li se amintească trecutul, de multe ori criminal, ei sponsorizează o întreagă literatură de preamărire a Securității și a binelui pe care l-au făcut României.
Pentru asta sunt nevoiți să distorsioneze trecutul și faptele.

În 2011 a apărut la editura RAO cartea : « Fereşte-mă Doamne de Prieteni » de Larry Lee Watts,  traducere a cărtii în engleză « With friends like this … » 

Cartea tinde să acrediteze idea, printre altele, că mai ales între anii 1968 și 1989, Ceaușescu împreună cu securitatea lui, ar fi rezistat eroic diferitelor comploturi și chiar unei invazii plănuite de conducătorii Uniunii Sovietice.
Pentru asta autorul utilizează aproape 800 de pagini !
Lucrarea lui Watts pretinde că Ceaușescu ar fi fost un pro-occidental, dar că el nu a putut desprinde România de blocul sovietic de oarece șefii serviciului său de spionaj, și în principal generalul I.M. Pacepa, ar fi fost agenți sovietici și i-ar fi dejucat planurile.
România, victima eternelor și maleficelor comploturi externe (susținute de inamicii infliltrați în “fortăreața asediată” asemenea calului troian) a devenit o miză decisivă, se pare, pentru cei care vor să prezinte dictatura lui Ceaușescu, un regim paranoic, autarhic și xenofob, similar cu cel din Coreea de Nord, drept una temerară, vizionară, patriotică și națională.
Ba chiar una eroică.
Dupa idea lui Larry Watts, pe care a confirmat-o într-un interview la Romanian Breaking News Press la 12 iulie 2013, dacă în 1980 ar fi avut loc o reformă a Pactului de la Varșovia în sensul cererilor lui Ceaușescu, istoria ar fi evoluat diferit; epoca Gorbaciov ar fi venit mult mai repede și tensiunile între URSS și aliații ei ar fi dispărut.
Cunoscând regimul Ceaușescu, acest lucru pare puțin probabil dar asta i-ar fi plăcut lui Larry Watts și celor care-l inspiră.

Pentru cei care au tendința să creadă ce spune Watts, cum că Ceaușescu ar fi fost pro-occidental, le recomand să citească discursul de trei ore ținut de el la Congresul al XIV lea al PCR (ultimul!) la 14 noembrie 1989, în care se vedea disperarea lui Ceaușescu care vedea lumea lui prăbușindu-se; atunci nu mai era un zid la Berlin, Polonia avea un guvern ne-comunist și toți colegii lui, vice-regii Moscovei, se prăbușeau unul dupa altul!
Și să nu uităm că  “pro-occidentalul” Ceauşescu s-a grăbit să aprobe brutala represiune din Piata Tien An Men de la Pekin la 4 iunie 1989, care, după el, era necesară pentru “a salva socialismul”.
Era atât de pro-occidental încât cinci secunde înainte de moarte cânta “Internationala” și nu “Oda Bucuriei”!

Dar cine este Larry Watts ?
Larry Lee Watts s-a născut de un întâi mai (!) în 1956 în statul Oregon.
A frecventat multe universități ; în 1975 studii de inginerie la Universitatea Colorado din Boulder City, repede abandonate, apoi la Upsala în Suedia, unde a studiat suedeza și norvegiana (!).
Studiază apoi problemele Est - Vest la Universitatea statului Washington din Seattle și limbile română și sârbo-croată la University of California Los Angeles (UCLA).
In fine, studiază istoria la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj (cu bursă Fullbright între 1982 - 1984).
Larry Watts studiază istoria la Cluj exact 20 de ani după cel care i-a prefațat cartea, generalul Ioan Talpeș, fostul şef al SIE din perioada lui Ion Iliescu și înainte de 1989, redactor șef la Editura Militară (un fel de adjunct al generalului Ilie Ceaușescu, comisarul politic al armatei în România comunistă).

Deci, un student american la Cluj în 1982 !  Un oarecare?

În 1984, lui Watts, care are 28 de ani și nu și-a terminat încă studiile, ca prin miracol i se deschid arhivele militare ale României, i se faciliteaztă accesul la martorii supraviețuitori din cabinetul lui Ion Antonescu și el scrie două volume : "În Serviciul Mareșalului" publicată în 1985 la Ion Dumitru Verlag, München în limba română. 
Cartea, pentru uz extern exclusiv, tindea să acrediteze idea că în Romania numai mareșalul Antonescu și subînțeles Ceaușescu, au fost patrioți și s-au opus U.R.S.S.

Înainte de 1989 Larry Watts a călătorit deseori în Europa de Est şi în URSS.
În momentul decembrie 1989, el era consultant al lui Rand Corporation.  
Ulterior a asistat oficiali din România la înfiinţarea Colegiului Naţional de Apărare şi a conlucrat cu mai mulţi miniştri români ai Apărării şi şefi de stat major privind reforma în domeniul armatei, cooperarea cu Parteneriatul pentru Pace şi integrarea în NATO.
Între 1990 şi 1991 a fost şeful Biroului IREX. (IREX este o organizație independentă non-profit care îşi propune să amelioreze calitatea educației, dezvoltarea unei presei independente şi a unei societăți pluraliste şi reducerea conflictelor).

Până în 1997 a fost senior consultant al Project on Ethnic Relation (PER) şi director al Biroului PER din România.
PER este o organizație non-guvernamentală care îsi propune să îmbunătățească relațiile etnice regionale.  PER s-a dizolvat în 2012.

Între 2001–2004, sub preşidenţia lui Ion Iliescu, a activat drept consultant pentru reforma sectorului de securitate pe lângă consilierul prezidenţial pentru securitate naţională din România.
Acest consilier era Ioan Talpeș, cel care i-a scris prefața.
Asta e biografia oficială.

Larry Watts apare deseori și la televiziunea română pentru a ne vorbi despre cartea sa și despre istoria Securității.
Watts apare ca un tip simpatic, vorbiind corect româneşte cu un fermecător accent yankee.  El este căsătorit cu o româncă, pare-se nepoată a fostului general Iulian Vlad, șef al Direcției Securității Statului înainte de evenimentele din 1989.  El a fost condamnat la 25 ani de închisoare pentru represiune dar a fost eliberat pentru motive medicale. Sănătatea lui îi permite, totuși, să asiste la lansările carții lui Watts !
 La nuntă, nașii au fost generalui Ioan Talpeș cu soția lui Zoe.

In ultimii ani, acest cetățean american necunoscut, auto-intitulat “expert in istoria Securității”, a mers din oraş in oraş, în România, de multe ori împreuna cu fostul general Iulian Vlad, (condamnat la 25 ani de închisoare pentru represiunea Securităţii de la Timișoara și București), că să răspândească “revelația” că generalul Ion Mihai Pacepa, a “trădat” Securitatea deoarece ar fi fost agent al KGB.
Watts a promovat aceasta “revelație” în reviste şi bloguri antisemite de la Bucuresti. Ulterior, el a “documentat” aceasta “revelație” în cartea “Ferește-mă Doamne de Prieteni“, prezentată publicului ca fiind traducerea în limba română a cartii sale originale, publicată in engleză sub titlul “With Friends Like These”.

S-a împlinit oare o mare speranță a părinților noştrii care ne asigurau prin anii  1947 -1953 că până la urmă “Vin Americanii” sa ne scape de ocupația sovietica și de tot ce a adus ea?

Au venit, dar parcă nu erau cei pe care îi aşteptau!

Unii îl cred pe Larry Watts agent al C.I.A., cu toate criticile repetate ale politicii externe americane dea lungul cărților sale.
Totuși, Larry Watts se învârte în jurul României de 32 de ani !
CIA ar avea un asemenea buget?  Și pentru ce rezultate ?
Cine știe !
Personal cred că Watts este numai finul generalului Talpeș și nepotul lui Iulian Vlad.

Pentru a scrie cartea lui, Watts ne spune că a consultat o mulţime de documente din arhivele Securităţii  miraculos deschise, arhivele Gauck ale STASI (Staatssicherheit), documente ale Pactului de la Varșovia și documente recent declasificate ale C.I.A.
Pentru a face critica acestei cărţi, eu n-am consultat nici o arhivă;     mi-am utilizat numai intuiţia de fost « obiectiv » al Securităţii și bine înteles, web-ul.  S-ar putea să mă înșel dar iau asupra mea!

De altfel, valoarea documentelor citate de Watts este foarte relativă. De la publicarea documentelor  Wikileaks cunoaștem tonul depeșelor diplomatice americane și al rapoartelor CIA către guvernul ei.
De exemplu, într-un raport al CIA către guvern din 1968, se spune : « S-ar părea că URSS se pregătește să invadeze România » sau  « Conform unor surse autorizate, trupe sovietice se concentrează la vest ».
Larry Watts poate scrie: « după cum spune C.I.A., URSS va ocupa  România ».
Pentru informaţiile care i se par interesante el nu tine seama de condiţional !

De altfel fostul director al C.I.A. (1993 - 1995, în timpul mandatului lui Bill Clinton), James Woolsey, îl contrazice în mai multe puncte și în particular în apartenenţa generalului Pacepa le servicile sovietice (interview publicat la 6 august 2013 în EVZ).
Teoriile lui Watts asupra independenţei României faţă de Uniunea Sovietică sunt contrazise și de ambasadorul american la București între 1981 si 1985, David Funderburk (în timpul mandatul lui Ronald Reagan).
Funderburk era în post la București în acelas timp în care Watts era student la Cluj.

La începutul cărţii descrie foarte bine ostilitatea vecinilor României.  E drept că în decursul istoriei mai recente, vecinii noștrii, U.R.S.S., Ungaria și Bulgaria au făcut tot ce au putut pentru a favoriza dezmembrarea României Mari, fiecare din ei râvnind la o bucățică de teritoriu.
Această ostilitate este bine descrisă în cartea lui Watts.
Dar după al 2-lea Război Mondial, când România (lipsită de Cadrilater, Basarabia, Bucovina de Nord și de Ținutul Herța) a devenit comunistă, lucrurile s-au mai atenuat.
Adevărul este că niciodată, nici Brejnev, nici succesorii lui, n-au avut intenția serioasă de a invada România. 
Dacă ar fi fost puternic deranjați de politica ei, ar fi făcut-o fără ezitare.
Spre deosebire de Ungaria sau Cehoslovacia, în România nu a contestat nimeni apartenența la Tratatul de la Varșovia în ciuda eforturilor pe care le face Watts pe mai multe pagini ca să ne convingă de contrariu, și nici rolul conducător al partidului comunist.
De altfel, Ceaușescu știa bine asta ; el se înțelegea bine cu Brejnev și cu excepția unor fricțiuni puternic exagerate în carte, nu au existat dezacorduri majore.  Brejnev îl numea părintește: « Dorogoi Nikolai Andreevici » (de la tat-su, Andruța).
Toate diferendele sovietice cu Ceaușescu erau considerate mai puțin importante pentru Moscova decât menținerea unui regim intern totalitar comunist.
Au existat fricțiuni mai grave cu colericul Hrușciov, dar pe atunci la cârmă era Gheorghiu-Dej.

Un “stâlp” al diplomației sovietice, Anatolii Dobrânin, care a fost ambasador la Washington timp de 24 ani sub 6 presedinți : Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter și Reagan, în cartea sa “In Confidence” (editura Random House, New York 1995), la pagina 182 scrie:
« În 1968, dupa invazia Cehoslovaciei, erau zvonuri de mișcări de trupe la granița românească. Dar, Uniunea Sovietica nu dorea să invadeze România căci nu avea nici o îndoială asupra stabilității regimului comunist de acolo ».

Zvonurile despre mișcări de trupe la granita româno-sovietică și chiar despre o luptă de tancuri care circulau pe atunci erau, fără îndoială, rezultatul unei dezinformări ale direcţiei a IVa a Securităţii.

Pericolul sovietic era însă un atu major al propagandei interne, menit să-i permită lui Ceaușescu să-și continue dezastruoasa politică internă.
Lucrurile s-au schimbat atunci când Gorbaciov a vrut să restructureze Uniunea Sovietica pe cheltuiala Occidentului.
Atunci Ceaușescu a început să deranjeze serios și s-a văzut cu câtă ușurință a fost răsturnat.
Dupa decembrie 1989, puterea a fost acaparată de vechii agenți KGB sau GRU (Glavnoye Razvedivatelnoie Upravlenie)  și asta apare clar chiar în cartea lui Watts.

Prima observaţie care mi se pare semnificativă, este că autorul numeşte în carte evenimentele din decembrie 1989 care au dus la căderea lui Ceauşescu, Revoluţia Română, fără ghilimele.
El legitimează astfel teza mentorilor săi.
La fel, evenimentele din 1956 în Ungaria sunt numite contra-revoluția, tot fără ghilimele. Unde era atunci revoluția ?
Chiar de la început, la pagina 49, autorul deploră că în România, spre deosebire de celelalte ţări comuniste, schimbarea instituţiilor s-a facut brutal ceace ar fi dus la dezorganizarea aparatului de spionaj. Se afirmă că Securitatea şi-ar fi pierdut 60% din personal şi ar fi fost practic suprimată.
Pentru cine a urmărit cât de cât situaţia în România după 1989, absurditatea acestei afirmaţii şochează.

Un capitol al cărţii se intitulează « Alungarea Trupelor şi Consilierilor Sovietici ».  Termenul alungare este poate o proastă traducere dar cred, mai curând, că autorul doreşte să pună în valoare faptul că echipa lui Dej şi Securitatea lui care, vezi Doamne, au « alungat » puternicele batalioane sovietice !
 Ce a fost de fapt?

Încă din 1955, Gheorghiu-Dej şi conducerea P.M.R. au cerut lui Hruşciov retragerea trupelor sovietice din România susţinând că « socialismul a învins definitiv în ţară ».
Au avut loc apoi evenimentele din Ungaria din 1956 şi reprimarea sălbatică de către sovietici a revoluţionarilor maghiari. Reprimare aprobată şi sustinută de comuniştii români.
În 1958, în noul context politic creat dupa represiunea din Ungaria, Hruşciov a vrut să facă un gest şi a dispus retragerea trupelor sovietice din România şi repatrierea consilierilor sovietici din toate instituţiile româneşti.
Ceace Watts nu ne spune este că primul care a obţinut retragerea consilierilor sovietici, încă din 1956, a fost Wladyslaw Gomulka în Polonia .
Retragerea consilierilor s-a făcut în acelaş timp ca în România şi din Cehoslovacia şi Bulgaria.

În urma politicii lui Dej de independenţă faţă de Uniunea Sovietică, se afimă (la pagina 218)  că România pune capăt în 1962 operaţiunilor comune cu statele Tratatului de la Varşovia   şi în particular cu STASI (Staatssicherheit), serviciul Est German, cu care Securitatea română a avut colaborări de răpire sau / şi execuţie a emigrantilor (de exemplu răpirea la Berlin în 1958 a lui Oliviu Beldeanu, şeful grupului care a atacat legaţia română din Berna în 1955).
De fapt, în ciuda tuturor declaraţiilor de independenţă, aceste colaborări nu au încetat; un exemplu printre altele este răpirea în 1963, tot cu complicitatea STASI şi tot la Berlin, a istoricului prof. Aurel Decei (1905 – 1976).
 De asemeni, în colaborare cu KGB a avut loc asasinarea în octombrie 1969 a colonelului francez Cheyron de Beaumont d’Abzac la Bucureşti şi în colaborare cu STASI a fost asasinat preotul Vasile Zăpârțan în 1976 în Bavaria.


Tot în urma politicii de independenţă, ni se spune că România ar fi renunţat la destabilizarea Occidentului prin terorism, trafic de droguri, finanţare a unor mişcari ostile, etc., practicate de URSS şi celelalte ţări ale Tratatului de la Varşovia.
Afirmaţia pare absurdă celor care cunosc relaţiile strânse ale lui Ceauşescu cu Arafat, cu “Șacalul” Carlos, atentatele contra postului de radio Europa Liberă şi contra unor persoane care lucrau pentru acest post de radio, trimiterea de pachete capcană unor opozanţi în Occident sau răpirile menţionate mai sus.
Nu trebue să uităm, implicarea Securităţii în teribila represiune internă, o altă formă de terorism.

La pagina 331 autorul combate teoria raspândită de mai mulţi transfugi, între care şi I. M. Pacepa, susţinută şi de postul de radio Europa Liberă, teorie care deranjează grav pe Watts şi în special pe comanditarii săi, anume: independenţa României era un mit menit să sporească prestigiul intern şi internaţional al P.C.R. şi liderului său, să permită României să profite de ajutoare, de tehnică şi credite occidentale, să sporească credibilitatea lui Ceauşescu şi a României în ochii Occidentului pentru diverse oportunităţi diplomatice sau pentru rolul de confident în lumea comunistă şi pentru un rol strategic special.
Acest rol strategic special era menit ca, eventual, aplicat la conflictul din Orientul Apropiat, să-i aducă lui Ceauşescu premiul Nobel pentru pace!

În paginile următoare ni se serveşte din nou idea pe care Securitatea şi Partidul Comunist au răspândit-o timp de peste 20 de ani: cine critică pe Ceauşescu sau regimul din România este  agentul Moscovei sau este manipulat de ea.
Dintre cei care făceau jocul Moscovei era, bineînţeles, şi Europa Liberă, postul de radio atât de ascultat de români şi care i-a deranjat puternic şi îi deranjează încă deşi nu mai există!

Ceace Watts ignoră sau mai curând omite, este că regimul comunist din România a fost instalat de şi pentru U.R.S.S., s-a menţinut graţie U.R.S.S. şi  nu putea supravieţui fără U.R.S.S
Când Moscova a încetat să fie ce-a fost s-a văzut cu câtă usurinţă a fost răsturnat.

Una din temele majore din carte, care ocupă peste 300 de pagini, este invazia Cehoslovaciei din august 1968 şi modul în care Ceauşescu şi partidul său doreau să se opună unei eventuale invazii a României de către sovietici.
Invazie care nu a avut loc.
În august 1968, lui Ceauşescu i s-a făcut frică. Risca să-şi piardă confortabilul fotoliu în care de abia se instalase.
El a crezut că o să urmeze şi o invazie a României de către sovietici şi aliaţii lor menită să-l înlocuiască.
A avut atunci o reacţia viscerală; rezultatul a fost violentul discurs anti-sovietic din 21 august 1968 care a fost momentul lui de glorie.
Atunci, şi numai atunci, el şi partidul lui au avut adeziunea unei majorităţi a românilor.
Miracolul a durat 3 zile.
Ceauşescu a fost pus cu picioarele pe pământ de către Tito la întâlnirea pe care au avut-o la 24 august şi liniştit a doua zi, 25 august, în urma întâlnirii cu ambasadorul sovietic Alexandr Vasilievici Basov.
Ambasadorul Basov i-a atras atenţia că au o mare convergenţă de păreri; să nu 
se discute la O.N.U. problema Cehoslovaciei, liderii cehoslovaci să nu formeze un guvern în exil, să se organizeze întâlniri între ţările comuniste pentru a calma situaţia şi că cu toţii sunt decişi să lupte contra … imperialiştilor.
Atunci Ceauşescu a înţeles că a scăpat şi a pus batista pe ţambal.
De acum tonul lui şi al presei române a devenit complet diferit de discursul din 21 august. Se transmit acum apeluri de prietenie faţă de Uniunea Sovietică. Totul a intrat în normal.
În carte, întâlnirea cu ambasadorul Basov, este puternic minimizată ca nu cumva cititorul să creadă că schimbarea de atitudine se datorează “mărinimiei” U.R.S.S. care îl lasă pe Ceauşescu în scaun.

Ni se spune apoi, că Uniunea Sovietică a deschis o puternică campanie de dezinformare în Occident contra “independenţei” române care ar fi fost numai formală, menită sa strice relaţiile României cu ţările occidentale.
Deci toţi cei care cred că politica României începând din 1964 era de fapt un paravan care permitea U.R.S.S. accesul la tehnologie şi un spionaj mai facil sunt agenţii Moscovei sau manipulaţi de ea.
Un exemplu: Mihai Caraman, spion sub acoperire diplomatică la Paris din 1958 pâna-n 1969, când a fost expulzat, a spionat la N.A.T.O. în folosul Uniunii Sovietice.  Larry Watts ne spune că a făcut-o pentru că era agent sovietic.
Deci timp de zece ani, un spion securist de nivel înalt, plătit din bugetul României, a lucrat pentru o putere străină fără ştirea sau acordul Securităţii !!!
Watts ne spune că el a fost recrutat de G.R.U. pe când studia la Moscova la începutul anilor 50.  Dar toti membri “elitei” comuniste au studiat acolo, chiar şi Ceauşescu.
De remarcat că Mihai Caraman a fost şeful D.I.E. între 1990 şi 1992 sub preşidenţia lui Ion Iliescu (care şi el a studiat la Moscova, dar ceva mai mult).
În perioada iniţială a preşidenţiei Iliescu au fost într-adevăr extrem de numerosi “agenţii” sovietici la conducerea ţării.
Nu erau agenţi în sensul clasic, cu salariu, concediu plătit şi alte avantaje de la K.G.B. ci oameni convinşi prin educaţia şi trecutul lor că binele României vine de la Răsărit.  I-am putea numi agenţi de influenţă.

În epoca Ceauşescu, Larry Watts vede agenţi sovietici peste tot şi mai ales în conducerea Partidului Comunist şi a Securităţii:  Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Constantin Pârvulescu, Kàroly Kiràly, Grigore Răceanu, Paul Niculescu-Mizil, Corneliu Mănescu, Silviu Brucan (Saul Brukner), Alexandru Bârlădeanu, Ion Stanescu (Szilàgy Ianos), Mihai Dulgheru (Moise Dulbergher), Ion Mihai Pacepa, Nicolae Doicaru, Mihai Caraman, şi toţi cei care au emis cea mai mică critică la adresa lui Ceauşescu.
Ultimii din listă, “crema” spionajului românesc, sunt comparaţi chiar cu Kim Philby şi acoliţii lui de la Cambridge, marile glorii ale spionajului sovietic.
Autorul îndrăzneşte să ne spună că chiar şi Elena Ceauşescu ar fi facilitat activităţile lor în folosul sovieticilor – pagina 590 !!!
“Ea”, zice Watts, era mai internaţionalistă ca “el”.
E clară idea care se încearcă a fi introdusă aici şi care se regăseşte în mai multe cărţi şi articole: Nicolae Ceauşescu era un bun patriot, pro-occidental, dar care din păcate ear înconjurat de spioni sovietici şi nu a avut o soţie “normală”;        ea era capul răutăţilor.
Întrebarea care se naste este : dacă erau toţi spioni sovietici, cum se face că familia Ceauşescu a păstrat puterea atâta timp?
Cu un asemenea număr de agenţi sovietici în fruntea partidului comunist şi Securitaţii, de ce URSS a avut nevoie să trimeată un spion de nivel înalt (Pacepa) în America ca să defăimeze pe Ceauşescu?
Rezultatele nu puteau fi decât aleatorii în sabotarea relaiţiilor România – S.U.A., relaţii care nu erau, totuşi, mare lucru.
Curios, Larry Watts care vede agenti sovietici peste tot nu vede unul: pe Ion Iliescu!
Îl vede, fără îndoială, dar nu trebue contrariat nenea Iulian Vlad sau naşul Ioan Talpeş; Iliescu e omul care a salvat, nu Securitatea, ci pe membrii ei.

Se ştie că din 1961, toţi ofiţerii superiori ai Securităţii fuseseră selecţionaţi, recrutaţi şi antrenaţi de servicile sovietice, ca şi cei din conducerea partidului de altfel.
Pentru a fi numit într-un anumit post de conducere era absolut necesar să fi absolvit un curs de perfecţionare la Institutul Felix Djerzinski din Moscova. Deci oricine avea diferende, chiar minore, cu Ceauşescu putea fi declarat agent sovietic, etichetă extrem de defăimătoare în România.
La urma urmei, securiştii ca Pacepa, se puteau considera ei înşişi ca agenţi sovietici căci sarcinile lor principale erau în folosul Uniunii Sovietice, adică :
-        Să menţină la putere în România partidul comunist
-        Să suprime orice tendinţa de îndepărtare a României din Pactul de la Varşovia
-        Să facă spionaj tehnic, economic, militar în Occident pentru URSS (pe cheltuiala României) profitând de o bună reputaţie graţie politicii de « independenţă ».
În plus, ei mai aveau şi sarcini locale:
-        Să « Vândă » (adică să le permită să părăsească ţara) evrei, saşi şi chiar români şi să fructifice sumele recoltate
-        Să obţină publicarea în Occident a operelor lui Ceauşescu şi a soţiei sale
-        Să obţină pentru “Ei” titluri şi decoraţii

Mai întâlnim în cartea lui Watts unele afirmaţii surprinzătoare despre care nu ni se dă nici o explicaţie şi despre care am dori să ştim mai mult.
De exemplu se vorbeşte de un atentat contra lui Gheorghiu-Dej în 1963 (anul atentatului reuşit, el, contra preşedintelui Kennedy) ??? – pagina 237.
300 de pagini după, la pagina 511, aflăm că tentativa a fost opera ataşatului militar sovietic şi a ficei sale !!??!!
Aici ni se spune prea mult dar nu destul!
Mai apoi, ni se spune că a avut loc un atentat contra primului ministru Maurer şi el nereuşit, care ar fi fost organizat de Ceauşescu înainte de 1974 – pagina 706.
Ni se vorbeşte despre unele sume de bani primite de la Moscova de Leonte Tismaneanu (Lev Moiseevici Tismenski) între 1963 şi 1968 – pagina 238.

În plus se mai găsesc în carte unele confuzii, fără importanţă, dar pe care probabil, un român nu le-ar fi facut.
- Principesa Ileana este definită ca sora Regelui Mihai
   (era de fapt sora lui Carol al II-lea)– pagina 177.
- Chivu Stoica este confundat cu Gheorghe Stoica  (Moscu Cohn)
   la pagina 205.
- Confuzia între Dobrogea și Cadrilater – pagina 243.
- Alexei Kosâghin este numit şeful statului sovietic, funcţie pe care nu
  a avut-o – pagina 538.
- Preşedintele Franţei François Mitterrand este categorisit de neo-gaulliste (???)
  la pagina 566.

Concluzia cărţii este că Ceauşescu a fost un mare patriot cu orientare către vest dar, din păcate, a fost înconjurat de spioni sovietici.
Acelaş patriotism este atribuit şi lui Gheorghiu-Dej deşi e limpede că atât el cât şi Ceauşescu iubeau mult mai mult puterea decât ţara.
Independenţa faţă de Moscova a intervenit după faimosul raport al lui Hruşciov la al XX-lea congres PCUS, în 1956, când era evident că roata s-a întors şi prea multe legături trecute cu Uniunea Sovietica ar putea duce la înlocuirea staliniştilor. Înainte de 1956, ambii se duceau la Moscova în patru labe când erau flueraţi.
După raportul Hrusciov, Gheorghiu-Dej avea de ales între revizionismul care venea de la Moscova şi care mai devreme sau mai târziu l-ar aruncat jos de la putere sau să continue cu stalinismul prin ruperea cu Moscova.  A ales stalinismul şi a reuşit, căci poziţia lui Hruşciov devenea din ce în ce mai slabă până la înlocuirea lui cu stalinistul Brejnev în 1964.
Această politică de independenţă era foarte populară în ţară şi ea permitea, în plus, menţinerea la putere a vechiului stalinist Gheorghiu-Dej.
Independenţa fată de Moscova plăcea românilor la început ; dar după 20 de ani de conducere a lui Ceauşescu, mulţi au sfârşit prin a dori venirea ruşilor, crezând ca o să manânce şi o să se încălzească mai bine !
 Păcat că independenţa nu ţine de foame !

În ceace-l priveşte pe Gheorghiu-Dej, un adevărat patriot n-ar fi distrus atât de sistematic elitele României la Sighet, Piteşti, Aiud, etc. şi n-ar fi eliminat cu atât fanatism orice alternativă la comunism, un sistem pe care românii nu l-au dorit şi nu l-au acceptat niciodată.

În anii ’80, mult trâmbiţata independenţă a lui Ceauşescu faţă de Moscova era o iluzie întreţinută de servila presă din RSR.
 În 1981, Ceauşescu a hotărât să plătească anticipat toate datoriile României (aproximativ 20 de miliarde de dolari), în principal, către băncile occidentale.
Regimul a devenit din ce în ce mai izolat.  Acum, se îndepartează de Occident aproprinduse de Lumea a 3-a (ceace Ceauşescu numea Țările în Curs de Dezvoltare) şi de Uniunea Sovietică.

Dacă era ceva mai independent în anii 70, la sfârşitul anilor 80, partea URSS în comertul exterior al României ajunsese la peste 30%; se importau energie şi materii prime, se exportau materiale de foraj. Tovaraşii sovietici, experţi sau consilieri erau prezenţi la şantierele navale Turnu Severin, la Aerostar Bacău, la combinatul siderurgic Galaţi, la fabricarea elicopterelor la Braşov şi probabil, în alte locuri.
În plus, România era cel mai important participant străin (azi am zice acţionar) la oţelăria de la Krivoi-Rog.
Dacă presa română ascundea cu grije toate aceste informaţii, ele puteau fi găsite în publicaţiile sovietice.
Păcat că “independenţa” nu se putea mânca!
Și să nu uităm că tot în anii 80, Ceauşescu se milogea de Gorbaciov să intervină în Polonia rebelă pentru a restabili “ordinea socialista”.
El rămăsese singurul adept al răposatei “doctrine Brejnev”.

Lansarea acestei cărți a avut loc la 28 mai 2011, la Târgul de Carte Bookfest, standul Editurii Rao, în prezența lui Ioan Talpeș, Iulian Vlad, George Maior (directorul S.R.I.), Mihai Retegan, Vasile Dâncu și alți mulți participanți îmbrăcați în civil.
Ultimul dintre vorbitori, generalul în rezervă Ioan Talpeş, i-a introdus pe cei prezenţi în atmosfera şedinţelor de partid şi de securitate caracteristice perioade comuniste. Cu aplombul propriu foştilor şefi ai Securităţii, cu un ton profetic, chiar apocaliptic în anumite momente ale discursului său, dar şi cu autoritatea pe care i-o conferă poziţia de fost şef al SIE şi implicit accesul la documente secrete, Ioan Talpeş a ţinut să evidenţieze pericolele care au urmărit România la sfârşitul anilor ’80 şi care o mai pândesc şi acum. România a fost prezentată de fostul general ca „o parte dintre obiectivele care trebuiau destructurate”, invocând în cadrul prezentări sale şi „formula unei înţelegeri de destructurare a României”.
În orice moment Ioan Talpeş ar fi putut să rostească aceea sintagmă care l-a consacrat pe primul şef al Securităţii, generalul Gheorghe Pintilie (născut Pantelei Bodnarenco zis Pantiuşa) şi anume că „la noi nu au ce căuta tovarăşii care cred în Dumnezeu”, desigur adaptată la importanţa evenimentului la care asistam: la noi nu au ce căuta istoricii care nu cred ceea ce ne spune Larry Watts.

Spune-mi cine îţi prezintă cărţile ca să-ţi spun cine eşti !


În 2013,  Larry Watts publică un al doilea volum cu titlul evanghelic « Cei dintâi vor fi cei din urmă » şi având ca subtitlu:  « România şi Sfârşitul Războiului Rece » tot la editura RAO.  Este o traducere din engleza, titlul original fiind:  « Extorting Peace – Romania, the clash within the Warsaw Pact & The end of Cold War ».  Cartea tratează relaţiile României cu URSS şi cu celelalte ţări ale Pactului de la Varşovia între 1978 şi 1989.

Către sfârşitul perioadei tratate, politica românească de independenţă faţă de Uniunea Sovietică s-a estompat mult din cauza dificultăţilor economice şi a rigidităţii şi îmbătrânirii dictaturii Ceauşescu.

Încă de la început, autorul deploră lipsa de bunăvoinţa a Occidentului (şi prin Occident el înţelege în special Statele Unite) faţă de România, cu toate eforturile ei calificate de « admirabile » (pagina 22), pentru a se demarca de URSS.
De ce Statele Unite ar avea o bunăvoinţă specială faţă de România ?
Departamentul de Stat îşi aminteşe, fără îndoială că România a declarat război Statelor Unite la 14 decembrie 1941 şi nu invers.
În plus, SUA, au fost desemnate în România ca duşman imperialist principal timp de aproape o jumatate de secol.

La pagina 29, am notat un amănunt, fără mare importanţă, dar destul de  amuzant: Watts ne vorbeste de un englez, Charles Bonder, care în 1865 ( !) a scris o carte defăimătoare faţă de românii din Transilvania.
În nota no. 3, din josul paginii, el ne explică că Bonder s’a însurat cu o tânară din aristocraţia maghiară din Transilvania şi a sfârşit prin a avea aceleaşi prejudecăţi anti-românesti ca ea.
Întrebarea pe care nu pot să mă împiedic s-o pun este: ce prejudecăţi are Larry Lee Watts, finul şi prietenul generalului Ioan Talpeș şi nepotul fostului general Iulian Vlad?

În următoarele 120 de pagini, autorul ne vorbeşte de numeroasele gafe, greşeli şi neînţelegeri în politica externă americană faţă de România şi în general.
Asta nu e un scoop ! Erorile politicii internationale americane sunt bine-cunoscute de la Franklin Roosevelt la Barack Obama.

Lucrurile serioase încep după, când e vorba de fuga generalului Pacepa în iulie 1978 în Germania Federală.
La pagina 123, Watts ne spune, de data asta fără să citeze nici un document, că Pacepa s-a ascuns în timpul fugii lui, în toaletele publice care se aflau sub catedrala din Köln.  Nu e clar de ce ar fi avut nevoie sa se ascundă în closet?
Totul este bun pentru a discredita un dușman personal al nașului Ioan Talpeș și al unchiului Iulian Vlad.

In fine, dupa episodul toaletelor, Pacepa este exfiltrat în Statele Unite, la Langley, Virginia, unde după Larry Watts, își începe dezinformarea căci, să nu uităm, era agent sovietic.  Era în plus și agent maghiar ni se spune la pagina 129.
Toate astea fac cam mult pentru un ofiţer al Securităţii !  

Pacepa afirma că spionajul știintific și tehnic român în SUA se făcea în favoarea sovieticilor. Unul din argumentele autorului pentru a contrazice asta e slabul bilanţ al acestui spionaj. 
Ceace Watts nu spune este că în cadrul Pactului de la Varșovia, spionajul în America era în sarcina polonezilor și ungurilor care beneficiau acolo de o mai mare comunitate de emigranţi.
Spionajul românesc viza mai mult ţările Latine și în special Franţa.

În ceace priveste slabul bilanţ al acestui spionaj el se datorează faptului că agenţii utilizau des surse deschise de informaţii ; teze de doctorat, reviste tehnice, materiale din expoziţii sau saloane diverse  pentru a-și impresiona ierahia ramasă la Bucuresti, deseori incompetentă.
Era și cazul multor agenţi trimiși în Franţa prin anii ’70 si ’80.
Sunt la curent, am întâlnit câte unii.

După Watts, tot ce Pacepa spune la CIA este dezinformare sovietică.
Acesta nu este punctul de vedere al administraţiilor americane succesive, Carter, Reagan, Bush tatăl si Clinton.
În 1989, CIA a scris că cooperarea lui Pacepa a fost o contribuţie importantă și excepţională pentru Statele Unite  (An important and unique contribution to the United States).
Găsim asta în articolul « Red past in Romania's present » de Arnaud de Borchgrave, în The Washington Times din 13 ianuarie 2004.

Daca Pacepa era agent sovietic este greu de înţeles de ce el spune că KGB ul a fost instigatorul asasinatului președintelui Kennedy.  Asta nu putea decât să deservească URSS.

În 1985, odată cu venirea la putere a lui Gorbaciov, în ochii americanilor URSS a trecut de la statutul de dușman la cel de partener strategic.
De acum, tot ce putea spune Pacepa despre independenţa sau dependenţa României către Uniunea Sovietică nu mai avea nici o valoare.
Și Larry Watts își dă bine seama la pagina 423.

Personal, eu cred că Pacepa, intrat în Securitate din anii ‘50, cu acordul și probabil recomandarea sovieticilor, este departe de a fi un erou, admirator al democraţiei și al Occidentului.
El a profitat din plin de toate privilegiile funcţiei sale până când a simţit dizgraţia venind treptat, în special din partea Elenei Ceauşescu.
Atunci, dându-și seama că va pierde toate privilegiile, a dezertat în Statele Unite unde putea spera la o viaţă confortabilă.   Și se pare, a reușit!

La pagina 154, vorbind despre atitudinea regimului fată de terorism, Watts dă dovadă de o mare naivitate, sau mai curând de rea credinţă, căci citează ca dovezi de neimplicare în terorism, discursurile lui Ceauşescu și documente de partid care condamna terorismul.
De asemeni el citează numeroase documente israeliene, evident laudative, pentru a arăta ne-implicarea regimului Ceauşescu în terorism.
Ceauşescu și Securitatea sa aveau o excelentă reputaţie în Israel căci permiteau « vânzarea » evreilor contrar celorlalte ţări comuniste.
Am mai abordat problema terorismului, cu ocazia criticii primului volum.

La pagina 169, autorul ne vorbește despre curajoasa atitudine a lui Ceauşescu în problema așa zisei Republici Sovietice Moldovenești.  Ni se spune că el nu acceptă teoria oficială sovietică cum că moldovenii ar fi un popor diferit de români și ar vorbi o limbă diferită.
Ni se spune că după condamnarea invaziei sovietice a Cehoslovaciei, Ceauşescu câstigând un imens prestigiu internaţional, românii dezrădăcinaţi din Basarabia și Ucraina îl privesc cu mare speranţă. (Pagina 173)
Ceace Larry Watts nu ne spune  (căci asta nu convine mentorilmor săi), este comportamentul lui Ceauşescu faţă de Frontul Patriotic Naţional (FPN) creat ilegal în 1969 în URSS.

În iunie 1970, un representant al FPN, cetăţeanul sovietic Alexandru Usatiuc-Bulgăr, a cerut să fie primit de Ceauşescu.
A fost primit de un consilier prezidenţial căruia i-a dat un dosar cu cererile FPN, adică sprijinul României pentru a împiedica rusificarea Basarabiei, adoptarea limbii române cu alfabet latin dincolo de Prut, alegeri libere și unirea ulterioară cu România.
La ordinul lui Ceauşescu, șeful Securităţii, Ion Stanescu (născut Szilàgy Ianos), a trimis dosarul și raportul reuniunii omologului său de la KGB, Youri Vladimirovici  Andropov.
Ceace a urmat e ușor de închipuit: liderii FPN, Alexandru Usatiuc-Bulgăr, Gheorghe Ghimpu (fratele lui Mihai Ghimpu, viitor președinte al Republicii Moldova între 2009 și 2010), Alexandru Șoltoianu, Valeriu Graur și altii, au fost condamnaţi la mulţi ani de GULAG, familile și prietenii au fost persecutaţi, numeroși tineri dintre ei au fost daţi afară din facultaţi.

Faptul că Larry Watts nu pomenește de acest act odios comis de regimul Ceauşescu este o dovadă de rea credinţă căci este imposibil ca el să nu fie la curent cu faptele astea.
Dupa asta, ce încredere putem avea în glorificarea « atitudinii curajoase » de luptă contra influenţei sovietice în ţară a lui Ceauşescu?

Ceace șochează, în mod special, este naivitatea, fără îndoială voită a lui Watts, care pentru a descrie conflictele româno-sovietice, citează abundent documentele partidului comunist și discursurile lui Ceauşescu.
De exemplu, la pagina 185, vorbind de pretenţiile sovietice de a comanda armatele Pactului de Varșovia, autorul citează o rezoluţie a partidului din 1978 : « Nici o dată, în nici o circumstanţă, armata română nu poate fi angajată într-o acţiune fără acordul complet al întregului popor român ».
Asta nu e decât propagandă, căci Larry Watts știe perfect că timp de 53 de ani (între 1937 si 1990), opinia poporului român nu s-a putut exprima de loc !
Cu toate eforturile dialectice ale lui Watts, pe 150 pagini, se știe că România nu putea părăsi Pactul de la Varșovia căci asta era limita toleranţei sovietice.

Paginile următoare descriu relaţiile militare româno-americane fără știrea sau acordul sovieticilor.  Relaţiile astea au existat, fără îndoială, dar Watts le exagerează voit.
De altfel, exagerări sunt multe în acest volum.

La pagina 312, Watts ne vorbește de o vizită în Statele Unite, în martie 1975 a generalului Ion Coman, pe atunci șef al Statului Major al Armatei Române, vizită care într-adevar a avut loc.
În cursul acestei vizite, Watts pretinde că Ion Coman a vizitat centrul de operaţii de apărare anti-aeriană NORAD (North American Air Defense Command) de la Cheyenne Mountain – Colorado, fiind singurul ofiţer al Pactului de la Varșovia care a fost admis acolo în timpul războiului rece.
În realitate, nu există nici o dovadă că această vizită a avut loc. Ea nu e menţionată în nici un document sau articol și nici în documentele secrete « National Intelligence Daily Cable » ale CIA din martie 1975 care au fost declasificate recent.

La pagina 299 ni se spune că dacă URSS nu a invadat Polonia în 1981 preferând starea de asediu a lui Jaruzelski, este din cauza opoziţiei României.

La pagina 319, autorul ne vorbește despre tratatul de prietenie semnat cu Portugalia în iunie 1975 ca fiind singurul tratat semnat între un stat membru al Pactului de la Varșovia și un membru al aliantei Nord-Atlantice (NATO).
Ceace nu ne spune, este situaţia Portugaliei în acel moment; la putere era “Mișcarea Căpitanilor” puternic manipulată de comuniști. Cealalta tendinţă a “Mișcării Forţelor Armate” care au răsturnat dictatura cu “Revoluţia Garoafelor” în aprilie 1974, fusese eliminată de la putere odată cu demisia generalului Spinola, la 30 septembrie 1974.
Portugalia era atunci o mare speranţă a Uniunii Sovietice și lagărului comunist.
Apartenenţa ei la NATO era pusă între paranteze atunci.

Între paginile 412 si 457, Larry Watts ne vorbește despre criza Euro- Rachetelor din Europa.
În 1977, Uniunea Sovietică a instalat pe propriul teritoriu și mai târziu și în Cehoslovacia și Germania de Est rachete SS 20 de rază medie, între 500 și
5000 km, ceace provoacă un dezechilibru de forţe în Europa.
Doi ani mai târziu, în 1979, NATO hotărăște să instaleze rachete Pershing II și rachete de croazieră cu intenţia de a ajunge la negocieri care să ducă la retragerea tuturor rachetelor (“opţiunea zero” propusă în 1982 de Ronald Reagan).
URSS lansează o puternică ofensivă diplomatică și mediatică mobilizând partidele comuniste, mișcările pacifiste și tovarășii de drum (idioţii utili) din Occident (Olof Palme, Michael Foot, Angela Davis, etc.) pentru a elimina rachetele occidentale și numai ele.
Ceauşescu a luat poziţie pentru « opţiunea zero » și a menţinut-o pâna la urmă.   În final, aceasta opţiune a fost decisă în 1987 când la putere în URSS era Gorbaciov.

În acest context, Ungaria, care nu avea chef să aibe rachete sovietice la ea, a luat și ea poziţie pentru « opţiunea zero » prin responsabilul internaţional al CC al Partidului Comunist Maghiar Màtyàs Szürös (viitor președinte interimar al Ungariei, 1989 - 1990).
Watts care până aici critica pe toţi cei care se îndoiau de independenţa reală a României, aplică aceleași critici Ungariei comuniste: Calul Troian al URSS, atitudine menită să crească credibilitatea Ungariei în Occident, să profite de oportunităţi diplomatice, credite, suport tehnic, etc.
De fiecare dată când vorbește de acţiunile de independenţă ale Ungariei faţă de Uniunea Sovietică, autorul pune ghilimele.  Ar fi multe alte locuri în cărţile lui Watts unde s-ar portivi ghilimelele.

Dea lungul celor două volume, Larry Watts își manifestă o adevarata admiraţie pentru Ceauşescu, influenţat fără îndoială, de mentorul său, Ioan Talpeș,  strecurând ici și colo adjective asupra politicii sale :  admirabilă (pagina 22), curajoasă, înţeleaptă, vizionară (pagina 483), constructivă, inspirată (pagina 606).    Când nu e dată pagina, adjectivul e utilizat de mai multe ori.
Nu mai am nici un comentariu. Vă las să judecaţi.

E clar că rostul acestui tip de literatură este reabilitarea regimului Ceauşescu, care era un bun patriot, pro-occidental, etc., dar care, din păcate, era înconjurat de agenţi sovietici și de o soţie rea.
Se admite cu jumătate de gură că în timpul lui Gheorghiu Dej  “s-au comis unele abuzuri” dar sub Ceauşescu, România a fost independentă și « pe culmi de civilizaţie și progres ».
Toate astea sunt periculoase pentru formarea tinerilor care nu au cunoscut « epoca de aur ».

Citind cărţile lui Watts percepem că de fapt, nu e important dacă X sau Y au fost sau nu agenţi sovietici.
Adevarata întrebare este:
 A fost România o ţară independentă înainte de 1989 ?
Larry Watts și cei care-l inspiră raspund: da.

Eu nu cred.
O ţară independentă își alege singură, în funcţie de interese, prietenii, dușmanii, alianţele, apartenenţa la organizaţii politice sau economice și mai ales, forma de guvernământ.
***

M.B.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire